Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 114

Autorzy: Jarosław Kraśniewski , Maciej Oleksy , Mariusz Rudziński , Agnieszka Szysiak :

Tytuł: Wpływ temperatury na charakterystyki widmowe luminoforów Y3Al5O12 domieszkowanych Ce

Streszczenie: Diody LED emitują promieniowanie w wąskim zakresie widma. Natomiast światło, które ludzkie oko odbiera jako białe, zawiera fale świetlne z całego widma widzialnego od 425 nm do 675 nm. W produkcji tzw. białych diod LED najczęściej wykorzystuje się diodę niebieską, na której strukturę zostaje nałożona warstwa luminoforu. Na skutek tzw. przesunięcia Stokesa luminofor wzbudzany przez niebieską diodę emituje światło o rozkładzie widmowym zbliżonym do światła białego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk widmowych luminoforów z proszku Y3Al5O12 domieszkowanych Ce w szerokim zakresie temperatur otoczenia.

Słowa kluczowe: luminofor, proszek Y3Al5O12, diody LED, charakterystyki widmowe, spektroradiometr

wstecz