Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 98

Autorzy: Ewa Mandowska :

Tytuł: Nowa metoda spektralnie rozdzielczego pomiaru ultra-słabej luminescencji

Streszczenie: Luminescencja wykorzystywana jest szeroko w nowoczesnych technikach dozymetrii promieniowania jonizującego oraz w datowaniu materiałów geologicznych i datowaniu przedmiotów w archeologii. Do tego celu najczęściej wykorzystywane są zjawiska termoluminescencji (TL) i optycznie stymulowanej luminescencji (OSL). We wszystkich tych zastosowaniach niezwykle istotna jest czułość pomiaru. Z tego względu standardową techniką pomiarową jest metoda pomiaru natężenia emitowanego światła za pomocą fotopowielacza pracującego w trybie zliczania fotonów (photon counting). Ta metoda pomiaru zapewnia bardzo dobry stosunek sygnału do szumu jednak nie daje żadnej informacji o rozkładzie spektralnym emisji. Pomiar spektralny z użyciem nawet najbardziej zaawansowanych chłodzonych detektorów wielokanałowych CCD możliwy jest jedynie dla znacznie silniejszego światła, przekraczającego o kilka rzędów wielkości próg detekcyjny fotopowielacza. W artykule omawiamy nową metodę pomiaru spektralnego, która pozwala rejestrować znacznie niższą emisję.

Słowa kluczowe: termoluminescencja (TL), spektralnie rozdzielcza termoluminescencja (SR-TL), dozymetria luminescencyjna

wstecz