Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 39

Autorzy: Paweł Marzec , Andrzej Kos , Paweł Fluder :

Tytuł: Zwiększanie wydajności mikroprocesorów z wykorzystaniem informacji o otoczeniu

Streszczenie: W artykule autorzy przedstawiają system służący do praktycznej realizacji modelu kontroli temperatury układu scalonego uwzględniającego zmienne warunki otoczenia. Proponowany model umożliwia poprawę wydajności obliczeniowej układu scalonego, przy zachowanej stałej temperaturze pracy układu. Przedstawiona została fizyczna realizacja regulatora ΔT oraz wyniki działania systemu w odniesieniu do standardowego rozwiązania.

Słowa kluczowe: procesor, radiator, chłodzenie, regulator, wydajność

wstecz