Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 24

Autorzy: Krzysztof Ryczko :

Tytuł: Optymalizacja obszaru aktywnego międzypasmowego lasera kaskadowego

Streszczenie: W tym artykule przedstawiono teoretyczne badania struktury pasmowej studni kwantowych II rodzaju InAs/GaInSb i InAs/GaAsSb, które mogą być stosowane jako obszary aktywne międzypasmowych laserów kaskadowych, emitujących w szerokim zakresie średniej podczerwieni. Stosując wielopasmowy model kp obliczono zależność energii oraz siły oscylatora fundamentalnego przejścia optycznego od grubości warstw stanowiących studnie kwantowe dla elektronu.

Słowa kluczowe: międzypasmowy laser kaskadowy, studnie kwantowe typu W II rodzaju, średnia podczerwień

wstecz