Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2017 Str. 13

Autorzy: Hubert Mączko , Marta Gładysiewicz , Robert Kudrawiec :

Tytuł: Struktura pasmowa i wzmocnienie optyczne studni kwantowych GeSn/Ge

Streszczenie: W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki obliczeń struktury pasmowej i widm wzmocnienia optycznego dla studni kwantowych Ge/Ge1-xSnx/Ge. Dokonano optymalizacji składu x i grubości studni d do zastosowań w laserach półprzewodnikowych, w wyniku której uzyskano propozycje korzystnych wartości parametrów studni kwantowej: 0,15 < x < 0,17, d  12 mm.

Słowa kluczowe: wzmocnienie optyczne, studnia kwantowa, struktura pasmowa, GeSn, model k·p

wstecz