Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 267

Autorzy: Tomasz Kuczek , Tomasz Chmielewski :

Tytuł: Rezonans w sieci 400 kV z trójfazowymi dławikami kompensacyjnymi uziemionymi przez indukcyjność

Streszczenie: Artykuł przedstawia problematykę rezonansu pomiędzy pojemnością linii wysokiego napięcia a indukcyjnością dławika kompensacyjnego, którego punkt neutralny jest uziemiony przez powietrzny dławik zerowy. Obecnie w Polsce nie są stosowane takie układy, jednakże ich analiza jest istotna z punktu widzenia rozwoju sieci pod kątem uniknięcia rezonansowych stanów pracy, a także zapewniania skutecznego gaszenia prądu zwarciowego podczas błędnego zadziałania wyłącznika liniowego (otwieranie jedno- lub dwu-biegunowe). Opisano zjawiska uwzględniające wpływ dławika zachodzące w przykładowej sieci oraz metody ich analizy.

Słowa kluczowe: dławik kompensacyjny, rezonans, awaria wyłącznika

wstecz