Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 256

Autorzy: Agnieszka Bieńkowska , Paweł Bieńkowski , Anna Zabłocka-Kluczka :

Tytuł: Kształtowanie kultury zaufania w laboratoriach badawczych i wzorcujących

Streszczenie: W artykule omówiono proces budowania relacji opartych na zaufaniu w laboratoriach, które wdrożyły system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 1725. Podkreślono, że laboratoria badawcze i/lub wzorcujące kładą szczególny nacisk na doskonalenie relacji z otoczeniem (zwłaszcza z klientami) w celu ukształtowania kultury zaufania opartej na kompetencjach oraz kompleksowej i obiektywnej ocenie. Jednocześnie jednostki te koncentrują się na budowaniu zaufania wewnątrzorganizacyjnego. Celem empirycznym niniejszego opracowania jest zaprezentowanie i przedyskutowanie wyników badań dotyczących procesu budowania relacji opartych na zaufaniu, przeprowadzonych w laboratoriach badawczych i wzorcujących, które wdrożyły system zarządzania według normy ISO 17025.

Słowa kluczowe: zaufanie, kultura zaufania, laboratoria badawcze, laboratoria wzorcujące

wstecz