Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 242

Autorzy: Krystian Frania :

Tytuł: Analiza właściwości cewek w zastosowaniu do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej ze względu na maksymalizację sprawności

Streszczenie: W artykule przeprowadzono analizę właściwości cewek sprzężonych magnetycznie stosowanych w bezprzewodowym przesyle energii elektrycznej. Analiza ta dokonana została ze względu na maksymalizację całkowitej sprawności / minimalizację strat mocy rezonansowej kaskady cewek. Przedmiotem rozważań jest analiza tzw. „problematyki kQ” – sprawność układu do bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej jest m.in. funkcją iloczynu współczynnika sprzężenia magnetycznego k oraz dobroci własnej cewki Q. Przeprowadzone badania pozwoliły określić ogólny wpływ parametrów konstrukcyjnych kaskady (współczynnika wypełnienia uzwojeń cewki S oraz względnej średnicy zewnętrznej cewki d● out) na współczynnik k oraz dobroć Q, a w konsekwencji na sprawność uzyskiwanej kaskady cewek. Badania zweryfikowano eksperymentalnie.

Słowa kluczowe: cewki sprzężone magnetycznie, bezprzewodowy przesył energii elektrycznej.

wstecz