Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 238

Autorzy: Paweł Węgierek , Michał Konarski :

Tytuł: Systemy monitoringu mikroinstalacji fotowoltaicznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę porównawczą wykorzystywanych obecnie systemów monitoringu instalacji fotowoltaicznych, szczególny nacisk kładąc na systemy znajdujące zastosowanie w mikroinstalacjach. Zaprezentowano charakterystyczne cechy oraz najważniejsze zalety i wady poszczególnych systemów monitoringu. W pracy wskazano również typowe parametry elektryczne instalacji fotowoltaicznej oraz omówiono wpływ warunków środowiskowych na funkcjonowanie systemu.

Słowa kluczowe: fotowoltaika, mikroinstalacje fotowoltaiczne, systemy monitoringu.

wstecz