Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 228

Autorzy: Dariusz Sztafrowski , Jacek Gumiela , Zbigniew Wróblewski :

Tytuł: W artykule przeanalizowano powyższe problemy dla wybranej linii 110 kV.

Streszczenie: W artykule przedstawiono nową metodę pomiaru rozkładu składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego pod liniami elektroenergetycznymi, która jest wolna od błędów wnoszonych przez wahania napięć, prądów i/lub odchyłki symetrii faz układu wielofazowego.

Słowa kluczowe: ELF, pole elektromagnetyczne, linie elektroenergetyczne, symulacje cyfrowe.

wstecz