Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 223

Autorzy: Ryszard Pawełek , Bogusław Terlecki , Jan Anuszczyk :

Tytuł: Model symulacyjny parku wiatrowego

Streszczenie: W artykule zaprezentowano, opracowany w środowisku programu PSCAD, model farmy wiatrowej stanowiący narzędzie obliczeniowe do badania możliwości wykorzystania farmy w procesach regulacyjnych mocy czynnej i biernej w sieciach elektroenergetycznych. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych ilustrujące reakcję farmy wiatrowej na wymuszenia operatora systemu dystrybucyjnego w zakresie ograniczania maksymalnej wartości wytwarzanej mocy czynnej i produkcji mocy biernej na przebieg procesów elektromechanicznych zachodzących w turbozespołach wiatrowych.

Słowa kluczowe: energia wiatrowa, symulator farmy wiatrowej, regulacja mocy farmy.

wstecz