Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 212

Autorzy: Tadeusz Skoczkowski , Anna Wronka :

Tytuł: Analiza reform EU ETS z punku widzenia polskiego sektora elektroenergetycznegosector perspective

Streszczenie: Głównym celem artykułu jest przedstawienie reformy systemu handlu emisjami UE (EU ETS) zaproponowanego przez Komisję Europejską (KE) (2014) z punktu widzenia polskiego sektora elektroenergetycznego. Opisano zmiany w sposobie przydzielania pozwoleń na emisję w EU ETS i wpływ różnych czynników na cenę pozwoleń. Nadpodaż pozwoleń i następujące zmiany ich cen zostały uznane za główne, ale niewystarczająco dokładnie wyjaśnione przyczyny niestabilności rynku pozwoleń. Zostały omówione słabe strony reformy KE opartej całkowicie na rozwiązaniach administracyjnych. Jako alternatywę do reformy KE opisano rozwiązania zaproponowane przez Euro-CASE (2015) proponujące wykorzystanie mechanizmu rynkowego „price collar” do stabilizacji cen uprawnień. Obie propozycje zostały przedyskutowane z perspektywy zobowiązań podjętych na COP21. Pokazano oszacowanie przewidywanego wpływu wzrostu cen uprawnień na koszty funkcjonowania obecnego polskiego sektora elektroenergetycznego do roku 2020. Zaproponowano rozpoczęcie dyskusji na temat sposobów wykorzystania w sposób jak najbardziej efektywny możliwości, jakie powstały w wyniku reformy EU ETS.

Słowa kluczowe: reforma EU ETS, polityka energetyczna Polski, back-loading, stabilizacyjna rezerwa rynkowa (MSR)

wstecz