Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 197

Autorzy: Maytham Ahmed , Azah Mohamed , Raad Homod , Hussain Shareef :

Tytuł: Algorytm zarządzania konsumpcj a enegii w gospodarstwach domowych

Streszczenie: W artykule predstawiono algorytm do zarządzania konsumpcja energii w gospodarstwach domowych. Algorytm zarządza enegią przy założonym poziomie dopuszczalnego limitu I bazuje na charakterystykach urządzeń podłączonych do sieci.

Słowa kluczowe: konsumpcja energii, gospodarstwo domowe, algorytm HEM

wstecz