Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 193

Autorzy: Petr Ivaniga , Tomas Ivaniga :

Tytuł: Linia optyczna 10 Gbps na duże odległości wykorzystująca EDFA

Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zmian w BER (Bit Error Rate) oraz współczynnika Q na dużych odległościach. Obecnie nie jest możliwe stworzenie w pełni optycznych systemów komunikacyjnych bez użycia narzędzi programowych do symulacji rzeczywistych sieci optycznych w danych okolicznościach. Utworzono dwie 10 Gbps optyczne topologie liniowe: jedna bez EDFA (Erb z domieszką włókien Amplifier) maksymalnie do 115 km, a druga z użyciem EDFA na duże odległości do 3200 km. W artykule przedstawiono BER pogarszającą się wraz z rosnącą odległością..

Słowa kluczowe: BER, EDFA, OptSim, Q-factor.

wstecz