Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 159

Autorzy: Wojciech Hunek , Paweł Majewski :

Tytuł: Badania symulacyjne bezprzewodowej transmisji danych z wykorzystaniem S-inwersji macierzowo-wielomianowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono nową metodę perfekcyjnej rekonstrukcji sygnałów używaną w układach transmisji bezprzewodowej MIMO, składających się z nierównej liczby anten nadawczych i odbiorczych. Zaproponowanie nowe rozwiązanie bazuje na rachunku wielomianowomacierzowym, w szczególności na tzw. S-inwersji pewnej niekwadratowej macierzy stowarzyszonej z opisem dynamiki środowiska propagacyjnego. Przeprowadzone w autorskim symulatorze badania wskazują na dużą wartość implementacyjną nowej metody w kontekście poprawy odporności całego procesu odzysku sygnału.

Słowa kluczowe: bezprzewodowa transmisja danych, perfekcyjna rekonstrukcja sygnałów, inwersje niekwadratowych macierzy wielomianowych, S-inwersja wielomianowa, odporność.

wstecz