Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 156

Autorzy: Katarzyna Cichoń , Andrzej Brykalski :

Tytuł: Zastosowanie drukarek 3D w przemyśle

Streszczenie: W ostatnich latach technologia druku 3D rozwija się bardzo dynamicznie. W pracy przedstawiono zagadnienia technologii drukarek i druku 3D. Omówiono sposób powstawania wydruku, zalety i wady tej techniki przyrostowej. Przedstawiono techniki szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping). Wskazano na obszary zastosowań, a także przedstawiono nowe trendy i kierunek rozwoju technologii 3D i 4D.

Słowa kluczowe: Druk 3D, drukarki trójwymiarowe, technologia druku.

wstecz