Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 152

Autorzy: Andrzej Lange , Marian Pasko :

Tytuł: Wpływ pracy nowoczesnych urządzeń spawalniczych na jakość energii elektrycznej i ich energochłonność

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów parametrów określających jakość energii elektrycznej pobieranej przez nowoczesne urządzenia spawalnicze, spawające z wykorzystaniem metod: a) metoda MAG standard –stosując urządzenia transformatorowe i inwertorowe, b) metoda SpeedPulse - stosując urządzenia inwertorowe, dla dwóch stanów pracy. Dokonano również pomiarów energochłonności dla rozważanych metod.

Słowa kluczowe: energochłonność, parametry jakości energii elektrycznej, wyższe harmoniczne napięć i prądów, moc bierna, filtry pasywne.

wstecz