Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 140

Autorzy: Oleg Avrunin , Yana Nosova , Natalia Shuhlyapina , Sergii Zlepko , Sergii Tymchyk , Oleksandra Hotra , Baglan Imanbek , Aliya Kalizhanova , Assel Mussabekova :

Tytuł: Zasady planowania komputerowego w czynnościowej chirurgii nosa

Streszczenie: W artykule zostały zaproponowane podstawy teoretyczne i zasady komputerowego planowania zabiegów neurochirurgii czynnościowej. Zostały opisane podstawy teoretyczne, etapy i możliwości planowania komputerowego w czynnościowej chirurgii nosa. Planowanie komputerowe w chirurgii powinno bazować na kompleksowym anatomicznym i funkcjonalnym modelu, który zawiera wyniki rentgenowskiej tomografii komputerowej i badań funkcjonalnych rynomanometrii. Zostały omówione praktyczne zalecenia dotyczące komputerowego planowania opartego na dowodach w chirurgii. Przyszłością zaproponowanej metody jest zbadanie wpływu różnych struktur anatomicznych jamy nosowej na charakterystyki aerodynamiczną nosowych dróg oddechowych i stworzenie bazy danych zawierającej informacje o zmianach oporu nosowego przy typowych zabiegach neurochirurgicznych

Słowa kluczowe: medycyna oparta na dowodach, neurochirurgia funkcjonalna, wizualizacja medyczna, komputerowe planowanie w chirurgii, tomografia, drogi oddechowe nosa

wstecz