Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 117

Autorzy: Vasyl Petryshak , Zinoviy Mikityuk , Maria Vistak , Zenon Gotra , Ardak Akhmetova , Waldemar Wójcik , Azat Assembay :

Tytuł: Bardzo czuły aktywny nośnik w czujnikach z głównym przetwarzaniem SO2 opartych na mieszaninach cholesteryczno-nemotycznych domieszkowanych nanorurkami węglowymi

Streszczenie: W artykule zaprezentowano charakterystyki widmowe mieszanki cholesteryczno-nematycznej interkalowanej z jedno-, dwu- i wielowarstwowymi warstwami nanorurek pod wpływem działania SO2. Wykazano możliwości wykorzystania nanokompozytów na bazie mieszaniny cholesteryczno nematycznej domieszkowanej przez nanorurki węglowe na materiał przetwornika pierwotnego dwutlenku siarki czujnika optycznego. Materiał ten został zoptymalizowany w celu uzyskania maksymalnego współczynnika czułości widmowej która wynosi 6,66 nm/ppm dla nanokompozytów na bazie mieszaniny cholesteryczno-nematycznej interkalowanej przez 0,5% dwuściennych nanorurek węgla.

Słowa kluczowe: optyczny czujnik gazu, widmo transmitancji, nanokompozyty, dwutlenek siarki, nanorurki węglowe, cholesterolowe mieszaniny nematyczne

wstecz