Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 107

Autorzy: Petro Lezhniuk , Iryna Hunko , Sergiy Kravchuk , Paweł Komada , Konrad Gromaszek , Assel Mussabekova , Nursanat Askarova , Abenar Arman :

Tytuł: Wpływ rozproszonych źródeł energii na straty mocy czynnej w sieciach microgrid

Streszczenie: W artykule zaproponowano jedną z metod zmniejszenia strat mocy czynnej w sieciach microgrid systemu elektroenergetycznego, opartego na uzgodnionym wykorzystaniu zróżnicowanych źródeł rozproszonych. W pracy przedstawiono i rozwiązano problem optymalizacji microgrid zgodnie z kryterium strat mocy czynnej w gałęziach równoważnej sieci microgrid, metodą elektrycznej regulacji mocy, Źródłem generowanej mocy kompensayjnej jest szczytowa elektrownia wodna, natomiast algorytm dokonuje wyboru trybu sterowania, celem wykonania go zgodnie z obowiązującymi parametrami obciążeń w węzłach i generacji rozproszonej źródeł energii elektrycznej.

Słowa kluczowe: sieci microgrid, rozproszone źródła energii, elektrownie słoneczne, elektrownie wodne, straty mocy czynnej.

wstecz