Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 79

Autorzy: Georgiy Lisachuk , Ruslan Kryvobok , Kateryna Dajneko , Artem Zakharov , Elena Fedorenko , Maria Prytkina , Yevgen Chefranov , Azamat Annabaev , Piotr Kisała , Kanat Mussabekov , Ryszard Romaniuk :

Tytuł: Optymalizacja powierzchni radiotransparentnych kompozytów ceramicznych wykorzystywanych w układach SrO-Al2O3-SiO2

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki optymalizacji powierzchni radiotransparentnych kompozytów ceramicznych. Teoretyczne wyznaczenie wartości entalpii swobodnej stwarza możliwość obliczenia parametrów anorytu strontu dla wszystkich kompozytów Scheffe’a. Badania laboratoryjne próbek pozwoliły na otrzymanie zależności graficznych określających właściwości kompozytu. Określono wartość powierzchni kompozytu oraz temperatury spiekania, która jest optymalna do wytworzenia radiotransparentnego materiału ceramicznego. Wyznaczono również dodatkowe wielkości charakterystyczne, którymi charakteryzuje się optymalny ceramiczny kompozyt anorytowy: absorpcja wody (W = 0.17 %), przenikalność dielektryczna (ε = 5.15) oraz wytrzymałość mechaniczna (σcompression = 176 MPa).

Słowa kluczowe: radiotransparentne materiały ceramiczne, analiza termodynamiczna, anoryt strontu, przenikalność dielektryczna, absorpcja wody.

wstecz