Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 69

Autorzy: Yurii Vedmitskyi , Vasyl Kukharchuk , Valerii Hraniak , Waldemar Wójcik , Maral Zhassandykyzy , Laura Yesmakhanova :

Tytuł: Nowe niesystemowe wielkości fizyczne monitorowania drgań nieustalonych procesów w elektrowniach, zintegrowane przyspieszenia drgań

Streszczenie: W artykule zaproponowano nowe wielkości niesystemowe – zintegrowane przyspieszenia drgań 1 i 2 rzędu, których stosowanie pozwala na wydłużenie czasu reakcji systemu monitorowania drgań na obiektach wodnych. Wypełnione zostały założenia teoretyczne ich adekwatności aplikacji i uzyskały uogólnione operatory matematyczne do mapowania wartości referencyjnych tych wielkości.

Słowa kluczowe: monitoring wibracji dynamicznych, procesy przejściowe, hydrogeneratory, przyspieszenie drgań, prędkość wibracji, przemieszczenie drgań, zintegrowane przyspieszenia drgań rzędu 1, 2 i n.

wstecz