Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 60

Autorzy: Roman Korab , Robert Owczarek , Marcin Połomski :

Tytuł: Optymalizacja nastaw przesuwników fazowych z wykorzystaniem algorytmu roju cząstek

Streszczenie: Użycie kilku przesuwników fazowych w połączonym systemie elektroenergetycznym musi być skoordynowane w celu efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury sieciowej, ale również do uniknięcia niepożądanych interakcji tych urządzeń i zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania optymalnych (skoordynowanych) nastaw przesuwników fazowych, opartą na algorytmie optymalizacji rojem cząstek (PSO). Jako kryterium optymalizacji zastosowano minimalizację strat mocy czynnej. Pokazano wyniki obliczeń dla sieci testowej zawierającej 118 węzłów.

Słowa kluczowe: przesuwnik fazowy, przepływy nieplanowe, optymalizacja rojem cząstek, straty mocy czynnej.

wstecz