Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 40

Autorzy: Anna Gawlak :

Tytuł: Kierunki inwestowania a straty energii elektrycznej w sieci rozdzielczej

Streszczenie: Największe straty energii w sieci rozdzielczej występują w liniach sieci niskiego i średniego napięcia oraz w transformatorach SN/nN. Dla tych elementów sieci omówiono główne kierunki inwestowania na przykładzie jednego z obszarów dystrybucji, mającego 11 oddziałów. Zasięg działalności dystrybucyjnej analizowanej OSD obejmuje 18% obszaru Polski.

Słowa kluczowe: inwestycje, straty energii, sieć rozdzielcza, efektywność rozdziału energii elektrycznej

wstecz