Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 32

Autorzy: Waldemar Dołęga :

Tytuł: Identyfikacja, weryfikacja i minimalizacja problemów formalnoprawnych i środowiskowych przy lokalizacji infrastruktury sieciowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę problemów formalno-prawnych, środowiskowych i społecznych (związanych z ochroną środowiska) dotyczących infrastruktury sieciowej w aspekcie jej lokalizacji. Zaproponowano opracowanie dla planowanych do realizacji inwestycji sieciowych wariantów trasy linii lub lokalizacji stacji: ekologicznego, społecznego, ekonomicznego i wariantu będącego ich wypadkową. Dla każdego wariantu zaproponowano przeprowadzenie uproszczonej analizy: technicznej, ogólnej i formalno-prawnej, która umożliwia identyfikację, weryfikację oraz minimalizację problemów formalno-prawnych, środowiskowych i społecznych (związanych z ochroną środowiska) przy realizacji inwestycji sieciowej.

Słowa kluczowe: infrastruktura sieciowa, rozwój, prawo, ochrona środowiska.

wstecz