Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 24

Autorzy: Rafał Sobota :

Tytuł: Wyniki badania OSL izolatorów LSP-24

Streszczenie: Po raz pierwszy podjęto próbę wykorzystania zjawisk luminescencyjnych OSL do badań izolatorów porcelanowych stosowanych w elektroenergetyce, a dokładniej rzecz ujmując wykorzystano metodę Optycznie Stymulowanej Luminescencji (OSL). Rezultaty tych pomiarów przedstawiono w treści niniejszego artykułu. Omówiono również mechanizm powstawania zjawiska OSL oraz przyjętą metodykę badań, a także scharakteryzowano materiał badawczy czyli porcelanę elektrotechniczną stosowaną do produkcji izolatorów LSP-24.

Słowa kluczowe: luminescencja, optycznie stymulowana luminescencja (OSL), izolator, porcelana elektrotechniczna.

wstecz