Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 15

Autorzy: Adrian Halinka , Piotr Rzepka , Mateusz Szablicki :

Tytuł: ARNQ – koncepcja nowej obszarowej automatyki regulacji napięć wykorzystującej rozproszone źródła mocy biernej

Streszczenie: Obecnie w systemie elektroenergetycznym instaluje się coraz więcej rozproszonych źródeł mocy biernej nazwanych jako GRQ, które można wykorzystywać m.in. do regulacji napięć – do GRQ zalicza się w szczególności rozproszone źródła wytwórcze w postaci źródeł: wiatrowych, fotowoltaicznych, kogeneracyjnych, biomasowych oraz przemysłowych kompensatorów mocy biernej i magazynów energii. Wynika stąd potrzeba opracowania koncepcji nowej obszarowej automatyki regulacji napięć wykorzystującej GRQ, którą przedstawiono w ramach niniejszego artykułu.

Słowa kluczowe: obszarowa automatyka elektroenergetyczna, „nie-klasyczna” regulacja napięcia, źródła wiatrowe, magazyny energii

wstecz