Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 11

Autorzy: Marcin Janicki :

Tytuł: Metoda korekcji temperaturowej modeli opartych na podobieństwie obrazów do prognozowania krótkoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną

Streszczenie: W pracy przedstawiono temperaturowe rozszerzenie modeli prognostycznych opartych na podobieństwie obrazów. Proponowana metoda wprowadza do modeli korekcję uwzględniającą wpływ temperatury na zapotrzebowanie na energię. Działanie różnych wariantów przedstawionej korekcji jest badane na zbiorach danych pochodzących z różnych systemów energetycznych.

Słowa kluczowe: prognozowanie krótkoterminowe obciążeń, modele oparte na podobieństwie obrazów, korekcja temperaturowa

wstecz