Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2017 Str. 7

Autorzy: Grzegorz Dudek , Marcin Janicki :

Tytuł: Model najbliższych sąsiadów z wejściami pogodowymi do opartego na obrazach prognozowania zapotrzebowania na moc

Streszczenie: Zaproponowano model najbliższych sąsiadów ze zmiennymi egzogenicznymi reprezentującymi czynniki pogodowe do krótkoterminowego prognozowania zapotrzebowania mocy. Czynniki pogodowe wprowadzone są do modelu regresji k-najbliższych sąsiadów jako konteksty obrazów prognoz. Podobieństwa pomiędzy kontekstami wpływają na wagi obrazów w modelu regresyjnym. W badaniach symulacyjnych obserwuje się poprawę rezultatów dzięki wprowadzeniu kontekstów, gdy wpływ czynników pogodowych na zapotrzebowanie jest istotny.

Słowa kluczowe: prognozowanie krótkoterminowe obciążeń, model najbliższego sąsiedztwa, prognozowanie oparte na podobieństwie obrazów.

wstecz