Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 169

Autorzy: Andrzej Pawlak :

Tytuł: Porównanie symulacji komputerowych instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

Streszczenie: Celem badań było określenie poprawności wykonywania symulacji instalacji oświetlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem najpopularniejszych programów służących do wspomagania projektowania oświetlenia – DIAUX i RELUX. Do wykonania projektów wytypowano pięć opraw oświetlenia ewakuacyjnego ze źródłami LED o zasilaniu awaryjno-sieciowym różniących się krzywą światłości oraz wartością strumienia świetlnego.

Słowa kluczowe: oświetlenie drogi ewakuacyjnej, programy wspomagające projektowanie oświetlenia DIALUX i RELUX, oprawa oświetlenia ewakuacyjnego.

wstecz