Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2016 Str. 95

Autorzy: Bohdan Andriyevskyy , Vasyl Stadnyk :

Tytuł: Przewodność termiczna krzemu: badania teoretyczne z pierwszych zasad

Streszczenie: Zaproponowano nowy sposób obliczeń metodą dynamiki molekularnej z pierwszych zasad współczynnika przewodności cieplnej materiału i zastosowano go do kryształów krzemu. Metoda bazuje na kinetycznej teorii fononowej przewodności cieplnej i daje możliwość obliczenia szeregu własności materiałowych (ciepła właściwego, współczynnika elastyczności, prędkości akustycznej, średniego czasu relaksacji fononów i współczynnika przewodności cieplnej) w określonej temperaturze. Metoda została zastosowana do kryształów krzemu a obliczone wielkości okazały się być zadowalająco bliskie do odpowiednich wartości eksperymentalnych. Zaproponowana metoda może być wykorzystana do obliczeń z pierwszych zasad przewodności cieplnej doskonałych i domieszkowanych półprzewodników.

Słowa kluczowe: krzem, współczynnik przewodności cieplnej, dynamika molekularna.

wstecz